HISTÓRIA

Spoločnosť ELESKO začala budovať vinársky komplex v roku 2007. Táto jedinečná stavba je postavená v modernej architektúre, ktorá umožňuje zaujímavé prepojenie na rôzne marketingové a kultúrno-spoločenské aktivity pre návštevníkov. Pri projektovaní vinárskej technológie boli zohľadnené najnovšie poznatky z výroby vína s ohľadom na tradičné postupy pri zretí vína v barikových a dubových sudoch. Všetky vinice spoločnosti ELESKO sú zaradené do integrovanej produkcie, ktorá je šetrná k prírode a minimalizuje používanie chemických prípravkov v prospech biologickej ochrany a ochrany životného prostredia. Prvú vinicu vysadila a pokrstila spoločnosť už v roku 2004. Pri plánovaní odrodovej skladby vinohradov firma prihliada na kombináciu klimatických a pôdnych faktorov s ohľadom na tradíciu v danej oblasti.